C5-konvertering

NaviPartners konverteringsværktøj sikrer en nem og sikker overførsel af dine data fra Dynamics C5 til NAV. 

Testkonvertering, godkendelse og endelig konvertering

Først laver vi en testkonvertering, hvor dataene mappes – det vil sige, at værktøjet udpeger, hvor C5-dataene skal placeres i Dynamics NAV. Herefter tjekker og godkender du placeringen, inden vi sætter den endelige konvertering i gang.

Åbningsbalance samt bogførte og åbne poster kommer med

Konverteringen medtager bogførte og åbne poster for igangværende regnskabsår samt en åbningsbalance. Bilag medtages ikke i konverteringen – de kan hentes i det gamle C5-system eller printes fra C5 som pdf.

Se specifikation over hvilke data, der medtages i standardkonverteringen, nederst på denne side.

Tabeller og felter uden for standard C5 skal have ekstra koblinger

Standardkonverteringen omfatter de tabeller og felter, som C5 er født med. Hvis det under testkonverteringen viser sig, at der i din C5-løsning er føjet ekstra tabeller og felter til standard C5, kan der laves nye koblinger mellem C5 og NAV. Inden vi går i gang med dette arbejde, modtager du et tidsestimat på opgaven, som afregnes efter medregnet tid. Konvertering af data fra tidligere regnskabsår afregnes ligeledes efter medgået tid.

Specifikation af data der medtages i standardkonverteringen:

Finanskonti

 • Kontonr.
 • Navn
 • Type (resultatopgørelse/balance)
 • Kontotype (overskrift/konto/sum).

Finansposter

 • Kontonr.
 • Bogføringsdato
 • Bilagsnr.
 • Beskrivelse
 • Antal
 • Beløb.

Varer

 • Varenr.
 • Beskrivelse
 • Standard kostpris
 • Kreditornr.
 • Kreditors varenr.
 • Spærret markering
 • Butikspris.

Vareposter

 • Varenr.
 • Bogføringsdato
 • Bilagsnr.
 • Beskrivelse
 • Antal
 • Kostpris
 • Salgsbeløb
 • Fakturanr.

Debitor

 • Debitornr.
 • Navn
 • Adresse
 • Postnr.
 • By
 • Land
 • Attentionperson
 • Telefonnr.
 • Fax
 • Faktureringsdebitor
 • Spærret markering
 • E-mail
 • Hjemmeside
 • EAN-nr.

Debitorposter

 • Debitornr.
 • Bogføringsdato
 • Bilagsnr.
 • Beskrivelse
 • Antal
 • Beløb.

Kreditor

 • Kreditornr.
 • Navn
 • Adresse
 • Postnr.
 • By
 • Land
 • Attentionperson
 • Telefonnr.
 • Fax
 • Spærret markering
 • E-mail
 • Hjemmeside.

Kreditorposter

 • Kreditornr.
 • Bogføringsdato
 • Bilagsnr.
 • Beskrivelse
 • Antal
 • Beløb.