NaviConnect – udlæsning af data fra NAV

Med NaviConnect-modulet styrer og automatiserer du udlæsning af data fra NAV til indlæsning i din webshop, så fx priser eller varelager nemt kan opdateres.

Udlæsningen styres ved hjælp af XML-skabeloner

Vi opsætter en eller flere XML-skabeloner, som styrer, hvilke data der kommer med i den eller de NAV-tabeller, der skal udlæses. Et eksempel på en NAV-tabel kan være en vare­tabel med farve- og størrelsesvarianter.

Da XML-dataenes struktur udelukkende styres via skabelonen i NAV, kan mindre ændringer i opsætningen udføres hurtigt og smidigt, når først skabelonen er opsat.

Du vælger, om dataene skal udlæses løbende eller periodisk

På transaktionsbasis udlæses dataene løbende fra NAV, hver gang der sker en transaktion, som ændrer dataene i NAV – fx når en ordre gennemføres og en vare fratrækkes lageret.

Med batchkørsler udlæses dataene periodisk. Det kan fx være en daglig udlæsning af de samlede lagertal fra NAV. Frekvensen defineres på skabelonen. Batchkørslen kan også sættes op som manuel kørsel.

Få filerne i nemt håndterbare størrelser

Ved hjælp af skabelonen kan du også styre, i hvor store portioner udlæsningen skal deles op i, altså fx hvor mange varer, der skal være pr. fil.

Vælg mellem forskellige overførselsmetoder

Skabelonen styrer også, hvor de udlæste XML-filer placeres. Det giver mulighed for at vælge forskellige overførselsmetoder alt efter, hvordan de udlæste data skal anvendes.

  • For deling mellem flere modtagere lægges XML-filen på en FTP-server
  • For automatisk indlæsning i webshoppen lægges XML-filen som en parameter i en webservice
  • For manuel indlæsning lægges dataene i en lokal mappe.