NP Datalog – log alle ændringer i din database

Datalogging giver dig mulighed for at logge tilføjelser, ændringer og sletninger af dine data i Dynamics NAV.

Logningen styres med ren opsætning, og der er derfor ikke brug for at ændre på objekter for at logge dataændringer, hvilket gør implementering og fremtidige opdateringer nemmere. Det er muligt at definere detaljegraden helt ned på feltniveau, og dataændringer spores nemt, da alle ændringer stemples med brugernavn.

Overblik over hvem, der har gjort hvad, og hvornår

Når en tabel er blevet sat op til at blive overvåget, vil data automatisk blive tilføjet til loggen, når den angivne logningsmetode bliver eksekveret på tabellen. Hvis simpel logning er valgt, vil der blive skrevet i loggen, at en given record er blevet indsat, ændret eller slettet. Desuden hvornår det er sket, samt initialerne på, hvem det er der har gjort det. Er detaljeret logning slået til, vil alle værdierne fra recorden blive logget.

NP Datalog, automatisk logning i tabel

Synkronisering af data

NP Datalog er lavet til at kunne bruges til videre behandling af data. Det er således muligt at abonnere på data. Man sætter op, hvilke tabeller man vil abonnere på, og så vil NP Datalog sørge for, at de ændrede data er tilgængelige. Modulet holder endvidere styr på, hvor mange data, der er ændret siden sidste gang en given abonnent har hentet data. NP Datalog danner derfor et stærkt grundlag for integrationer med NAV mht. til dataudlæsning.

NP Datalog, synkronisering af data og integration med NAV
NP Datalog, automatisk kodeafvikling ved ny data