E-handel 2014 i tal

2. juni 2015

E-handel – 2014 i tal

Væbnet med et par store kopper kaffe, lidt regnearkskundskaber og Google Analytics-data fra 15 webshops bestående af knap 1.9 millioner besøgende og 36.000 køb kastede vi os ud i at identificere e-handelstendenser for 2014. I dette indlæg får du et indblik i de mest interessante tendenser, vi fandt.

Mobile enheder i kraftig vækst

2014 var året, hvor mobile enheder for alvor blev sat på landkortet, da væksten i trafikken fra mobile enheder for første gang oversteg væksten i trafikken fra desktops. At mobile enheder er på vej frem er bestemt ingen nyhed, men i forhold til e-handel er det ret interessant at se på udviklingen i de forskellige enheder fordelt på de forskellige platforme. Ser vi på tallene for starten og slutningen af 2014, er andelen af sessioner foretaget på desktops faldet med 8,75% point, mens mobile enheder og tablets er steget med henholdsvis 5,45% og 3,30%. Ser man på udviklingen måned for måned ligger tablets dog rimelig stabilt omkring 28-29%, mens desktops og mobile enheder er hhv. stabilt nedadgående og opadgående.

Trafik på webshops, graf over udvikling i brug af devices
Trafik på webshops, graf over transaktion fordelt på tidspunkt
Trafik på webshops, cirkeldiagram over transaktioner i arbejdstiden

Danskerne shopper i arbejdstiden

Efter de første mails er klaret og morgenkaffen er indtaget er det tilsyneladende tid til at få foretaget dagens indkøb. Antallet af transaktioner topper kl. 10 om formiddagen og ligger efterfølgende højt helt ind til kl. 15. Fra kl. 15 til 19 dykker antallet af køb og stiger først igen ved 20 tiden. Selvom niveauet stiger markant igen ved 20 tiden, når det aldrig samme højde som om formiddagen. Det er vanskeligt at læse ud fra grafen, men ser man på dataen bag, er det tydeligt at tablets først rigtig kommer i spil efter arbejdstid. I løbet af arbejdsdagen udgør antallet af transaktioner fra tablets i gennemsnit kun 14%, mens det efter arbejdstid stiger til 23%. I grafen “Transaktioner efter periode” er transaktionerne delt op i arbejdstid, fritid/aften, nat/morgen og weekend. Her ses at 42,4% af alle transaktionerne foregår i arbejdstiden, mens kun 26,7% foregår efter arbejde og 27,1% i weekenden.

75% af salget foregår stadig på desktops

Selvom trafikken på mobile enheder udgør en større og større del af trafikken, foretages langt størstedelen af selve ordrerne fra desktop computere. Faktisk er det næsten 75% af alle ordrer der bliver foretaget fra en desktop computer, mens kun omkring 7% foretages fra mobiler enheder og de resterende 18% fra tablets. Det betyder dog ikke er mobile enheder ikke er vigtige. Meget peger på, at research ofte foretages på mobilen, mens køb foretages fra desktop. Med programmer såsom Google Analytics kan du selv undersøge, hvorvidt dette er tilfældet for dig.

Trafik på webshops, cirkeldiagram over transaktioner fordelt på platform
Trafik på webshops, graf over brugere og transaktioner i 2014

Vækst i 2014

Kurven herved viser udviklingen i brugere og transaktioner i løbet af 2014. Der er en tydelig positiv udvikling hen over året, med en klar kulmination i månederne op til jul. Julemånederne er altid ekstraordinært høje, så det mest interessante er egentligt, at december har næsten tre gange så mange ordrer som februar. Ligeledes er det også interessant at observere, at det er den eneste måned, hvor de to grafer krydser, hvilket signalere, at det er her konverteringsraten er højest. Ligeledes kan man også klart observere industriferien i juli, hvor både antal besøgende og transaktioner falder i forhold til den foregående måned.

Sammenligner man februar i 2014 med februar i 2015, kan man også en se en klar vækst, idet antallet af transaktioner og besøgende steg med cirka 17%.