NP SuperTank – effektiv kasse- og økonomiløsning til tankbutikker

Få en kasseløsning med indbygget økonomisystem, så en lang række rutiner i butikken bliver automatiseret og du bruger færre ressourcer ved kassen og på bogholderiet. Løsningen er specialudviklet til tankstationer med automat-forplads.

Bogføring efter branchestandard

Ekspeditionsdelen er tilrettelagt således, at salg bliver bogført under budgetteret dækningsgrad. Forbruget udregnes herudfra og bogføres automatisk. Det bogførte forbrug bliver automatisk overført til budgetmodulet, hvor vareforbruget registreres under budgetteret vareforbrug. I budgetmodulet lægges budget pr. varegruppe. Også regnskab, kontoskema og rapportsæt er bygget op efter de principper, der er mest udbredt i branchen.

Mersalg med kundekort

Løsningen har en kundekortdel. Når kunden bruger kortet, bliver købet automatisk registeret på kundens konto og eventuel rabat udregnet. Du kan opsætte restriktioner på kundekortet, så kunden kun får rabat på udvalgte varegrupper.

Styr på købsbilag og bankbetalinger

Løsningen indeholder en EDI-løsning, så I slipper for at indtaste købsbilag. Fakturaer fra Supergros genereres som betalingsfiler. Betalingsfilerne lægges i din udbetalingskladde, således du blot skal godkende betalingen, hvorefter dataene overføres til din bank og fakturaen betales, når den er forfalden.

Nem afregning af Vej-Selv-Slik

Når slikket er vejet udskrives en label med variabel stregkode, så prisen registreres i kassen, når stregkoden bliver skannet.

Integration til vaskehal

Hvis du har en vaskehal, kan løsningen sættes op, så data fra vaskepulten bliver overført til kassedelen.

NP SuperTank er en udvidelse af vores velafprøvede POS-system, NP Retail.

Læs mere om brancheløsningen: