Skip to main content
AttraktionerNaviPartnerNyhedsbrev

Masseforlængelse af medlemskaber

SKREVET AF 6. maj 2020november 16th, 2020No Comments

Denne guide beskriver, hvordan du kan forlænge mange medlemskaber på én gang i NP Member Management. Attraktioner kan bruge forlængelse af medlemskaber som kompensation for perioder, hvor det ikke har været muligt at holde åbent.

To løver liggende på en sten i zoologisk have, som skal illustrere hvad du kan besøge med masseforlængelse af medlemsskaber.

Processen ganske kort

  1. Via en rapport finder du alle medlemskaber, der skal tilbydes kompensation. Dette skal gøres for hver enkelt medlemskabstype.
  2. Du tilretter dit fornyelsesprodukt for de valgte medlemskaber, til den periode du ønsker at give som kompensation.
  3. Når rapporten er kørt, vil den lægge alle medlemskaber inden for de angivne parametre i medlemsændringskladden.
  4. Herfra kan du lave et check på at fornyelsen er godkendt, inden du vælger at gennemføre fornyelsen.
  5. Fornyelsen vil fremstå ligesom almindelige fornyelser, blot med den periode du ønsker at angive som kompensation.

Step-by-step guide

Step 1

Tilpas din fornyelsesperiode med den forlængelse du ønsker. I nedenstående eksempel er alle fornyelser rettet til 2M (2 måneder). Husk at notere den nuværende indstilling, inden du retter.

Hvis man ønsker at fornyelsen skal ligge i umiddelbart forlængelse af den eksisterende periode, også på udløbet medlemskaber, så skal man rette ”Ændring Aktiveres Fra” til ”Back-to-Back”

HUSK INDEN DU RETTER AT NOTERE DEN NUVÆRENDE INDSTILLING.

Her skal du efter alle fornyelser er gennemført, rette tilbage til tidligere indstilling. Hvis man har åbnet enten på lokationen, eller der kan købes fornyelser på webshoppen, så vil disse også være påvirket af den nye periode i mellemtiden. Så enter gør dette i et tidsrum hvor der ikke er mange der anvender webshoppen, eller luk ned for fornyelser online, imens arbejdet foregår.

Step 2

Gå til Ændringskladden under Medlemsmenuen. Nå du åbner denne kan du under Handlinger finde en knap der hedder ”Batch Renew” tryk på denne.

Batch Renew åbner en rapport, hvor du kan sætte indstillinger til de medlemskaber, du ønsker skal fornyes.
Nedenunder kommer en forklaring af de forskellige muligheder, de røde SKAL du udfylde, de grønne kan du udfylde.

  • Membership Code: Her vælges medlemskabstypen.
  • Active on date: Her vælges den dato hvorpå medlemskaberne skal have været aktive for at blive godkendt til forlængelse. F.eks. den dato hvor man lukkede for besøgende.
  • Active Type: Der er 2 muligheder. Active: Alle medlemskaber der er aktive på datoen, også dem med en ventende autofornyelse. Last Period: Dette vil være for autofornyelse der IKKE har en afventende ændring.
  • Renew Using item:  Her vælges den fornyelse som skal anvendes på det valgte medlemskab.
  • Verbose: Når denne vælges til, ville alle medlemskaber der IKKE bliver fornyet, også blive tilføjet til kladden, med en beskrivelse af hvorfor de ikke modtager en fornyelse. Disse skal slettes INDEN man gennemfører fornyelserne. Dette er et godt værktøj til at forstå, hvorfor nogle bliver valgt, og andre ikke gør.

Det er også muligt at udfylde de nederste filtre med ekstra optioner, hvis du har behov for at segmentere inden for den samme medlemskabstype.

Her ses et eksempel på korrekt udfyldte rapport felter:

Fornyelse af medlemsskaber i Business Central

Her ønsker jeg at finde alle medlemskaber af typen GOLD, som var aktive d. 13-03-2020.
og de skal fornyes med varen 320100-RENEW.

Når du trykker OK til denne rapport, finder den alle medlemskaber inden for dette filter og tilføjer dem til ændringskladden.

Step 3

Når rapporten har kørt, finder den ALLE medlemskaber inden for de kriterier du har valgt.
Med ovenstående filtre har jeg fundet følgende medlemskaber.

Fornyelse af medlemsskaber i Business Central

Herfra kan vi vælge alle linjer ved at trykke CTRL+A, derefter trykkes der på ”CHECK”.

Når alle linjer er kontrolleret, ser resultatet ud som på nedenstående billede. Det er vigtigt at sikre sig, at alle linjer er valideret uden fejl. Se i ”Svar besked” at perioden stemmer med den periode du ønsker at give som kompensation til medlemmerne.

Fornyelse af medlemsskaber i Business Central

Du kan med fordel gå ind og sætte filter på ”Svar Status” til ”Fejl” for at få vist, hvis der er nogle med fejl. Hvis ingen fremkommer, er de alle klar til fornyelse.

Herfra vælges alle linjer igen med CTRL+A. Derefter trykkes Kontroller og udfør. Når du trykker dette, er der ingen vej tilbage, og alle fornyelser bliver gennemført!

Denne proces kan tage lidt tid alt efter antallet med medlemmer. Et forsøg i vores testdatabase viser, at 2000 medlemmer tog omkring 2 minutter. Det anbefales at dette gøres uden for normal åbningstid.

Når hele kladden er behandlet, er alle fornyelser gennemført og kan ses på de enkelte medlemskaber.

Step 4

Når alle fornyelserne er gennemført skal du huske at rette tilbage til den tidligere indstilling.

NP Entertainment produkter POS-system og billetsystem

Få os til at løse opgaven

Hvis du allerede er kunde hos NaviPartner, kan du bede os om at foretage ændringen. Afhængigt af antallet af medlemskaber og medlemstyper i databasen, kan du forvente et timeforbrug på 1-3 timer.