Surcharge – opsætning af gebyrer på kreditkort

Som forretningsejer er det din egen beslutning, om du i fysisk handel vil overvælte transaktionsgebyrer for kreditkort til kunderne. Hvis du er kunde hos NaviPartner, kan vi sørge for, at din betalingsterminal bliver forsynet med et kreditkort-prefix. Du betaler kun et engangsbeløb for at få sat løsningen op.

Pr. 28. december 2011 trådte en ny bekendtgørelse i kraft i Danmark. Bekendtgørelsen betyder, at det i fysisk handel er tilladt at overvælte gebyret for transaktionen til kortholder på alle kreditkorttransaktioner – både ved dansk- og udenlandsk udstedte kreditkort. Det er ikke tilladt at overvælte gebyret ved debetkorttransaktioner i fysisk handel – hverken ved dansk- eller udenlandsk udstedte debetkort. Se hele lovteksten her.

NaviPartners surcharge-løsning til fysisk handel

NaviPartners surcharge-liste indeholder kreditkort-prefix for følgende korttyper: MasterCard, Visa, JCB, American Express og Diners. Listen indeholder prefix udstedt i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland, Belgien, Holland, Luxembourg og en række andre lande. Listen dækker de oftest anvendte prefix.

Hjælp til informationstekst om surcharge

Det skal være tydeligt for kunderne, hvis du overvælter transaktionsgebyret til dem. Nedenfor finder du et bud på en tekst, du som forretning kan anvende til denne information. Det er vigtigt, at du selv indsætter selve gebyrstørrelsen på hhv. udenlandske og danske kreditkort.

Forslag til dansk og engelsk kundeinformation:

Gebyr på kreditkort: Betalinger med kreditkort bliver pålagt et gebyr på X % af købsbeløbet, hvis kortet er udstedt i Danmark, og Y % hvis kortet er udstedt uden for Danmark. Du kan se gebyrbeløbet på din kvittering. Debetkort bliver ikke pålagt gebyr. Kontakt din kortudsteder, hvis du er i tvivl, om du har et kredit- eller debetkort.

Fee on credit cards: Payments with credit cards will be charged a fee of X % of the transaction value if the card is issued in Denmark and Y % if the card is issued outside of Denmark. The fee will be itemised on your receipt. Debit cards will not be charged a fee. Please contact your card issuer, if you are not sure whether your card is a credit or a debit card.

Læs mere: