Prisændringer fra Microsoft og fra Continia

2. juli 2014

Fra den 1. juli 2014 indfører Microsoft og Continia en række ændringer i deres prismodeller.

Ændring af prismodeller hos Microsoft

Microsoft forenkler deres licensmodel, således at nye kunder fra den 1. juli udelukkende kan købe licens til Dynamics NAV 2013 R2.

Eksiterende MBL- og BRL-kunder med et aktivt opgraderingsabonnement har mulighed for at konvertere deres licens til Dynamics NAV 2013 R2. Det er også fortsat muligt at købe licens til flere brugere og mere funktionalitet gennem MBL- og BRL-licensmodellerne – dog med følgende ændringer:

  • Pristrin afskaffes. Prismodellen for Dynamics NAV MBL Professional er forenklet således, at trinmodellen (fx 11-25 brugere eller 75+ brugere) er afskaffet. Det vil sige, at nye brugere har samme pris, uanset hvor mange brugere der allerede er i licensen.
  • Prisstigning. Priserne for Dynamics NAV MBL Professional, MBL User Based Pricing og BRL Essentials ensrettes, så prisen pr. nye bruger er kr. 14.517,- ekskl. moms.

Ændring af pristrin hos Continia

Pr. 1. juli har Continia indført et ekstra pristrin for Document Capture, Payment Management og Collection Management. Pristrinnet betyder intet for køb af produkterne til licenser med op til 49 brugere, hvor priserne er uændrede. For licenser med 50+ brugere bliver produkterne lidt dyrere at købe eller leje.