Sådan bestiller du et lokationsnummer

Lokationsnummeret er din virksomheds unikke adresse

Et lokationsnummer – eller GLN – er et unikt nummer, der entydigt identificerer den pågældende indehaver af nummeret. Det er så at sige din virksomheds unikke elektroniske adresse og består af 13 cifre.

Sikker måde at sende og modtage forretningsdokumenter på

Lokationsnumre bruges når der skal sendes og modtages elektroniske fakturaer. Lokationsnummeret kvitterer automatisk afsender for modtagelsen af et dokument, og da lokationsnummeret kun kan tilhøre én virksomhed, er det en meget sikker måde at sende og modtage forretningsdokumenter på.

EAN eller GLN

Der er i dag to betegnelser for lokationsnumre, nemlig EAN og GLN. EAN står for European Article Number og er ikke tidssvarende længere, da lokationsnumre er blevet indført over hele verden. Den nyere betegnelse er GLN, der står for Global Location Numbers.

Bestil et lokationsnummer hos GS1

For at modtage elektroniske fakturaer skal du som privat virksomhed bestille et lokationsnummer hos GS1.

Bestil lokationsnummer

Vil du vide mere om POS-systemet, NP Retail, eller hente en demo?