Vjekoslav Babic tiltrådt som Principal Software Architect hos NaviPartner

1. juni 2015
Vjekoslav Babic, Principal Software Architect at NaviPartner

Vjekoslav Babic has been appointed Principal Software Architect at NaviPartner.

Vjekoslav Babic, Principal Software Architect at NaviPartner

Dansk

Hjernen bag NaviPartners nye tablet-POS

Vjekoslav Babic og NaviPartner har allerede i nogen tid samarbejdet om at videreudvikle NaviPartners kassesoftware, NP Retail, til tablet. Vjekoslav er arkitekten bag løsningen, som er baseret på Javascript. Den gør det muligt at implementere NP Retail på Dynamics NAV RTC, tablet og web på samme tid.

Microsoft Most Valuable Professional

Vjekoslav er anerkendt af Microsoft med titlen Most Valuabel Professional. Han er NAV- og projektledelses-konsulent med 13 års erfaring med Microsoft Dynamics NAV og 18 års erfaring med IT.

Værdiskabelse gennem succesfulde NAV-implementeringer

Det er Vjekoslavs passion at skabe værdi gennem succesfulde implementeringer af NAV og var medforfatter på bogen “Implementing Microsoft Dynamics NAV 2009”. Han har også en NAV-blog på Vjeko.com, deltager som redigerende bestyrelsesmedlem på MSDynamicsWorld.com og er en hyppig taler på Microsoft- og Microsoft Dynamics-relaterede events verden over.

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

English

The brain behind NaviPartners new tablet POS

For some time Vjekoslav Babic and NaviPartner have been cooperating on the development of the tablet version of NP Retail. Vjekoslav is the architect behind the solution based on Javascript. The solution makes it possible to implement NP Retail on Dynamics NAV RTC, tablet and web at the same time.

Microsoft Most Valuable Professional

Vjekoslav is awarded a Microsoft Most Valuable Professional. He is a NAV and project management consultant with 13 years of experience with Microsoft Dynamics NAV and 18 years of experience in IT.

Creating value though successful NAV implementations

Vjekoslav is passionate about creating value through successful implementations and was the co-author of the book “Implementing Microsoft Dynamics NAV 2009”. He also runs a NAV blog at Vjeko.com, participates as an editorial advisory board member at MSDynamicsWorld.com and is a frequent speaker at Microsoft and Microsoft Dynamics related events worldwide.

We look forward to our future cooperation with Vjekoslav Babic.